Regulamin Czytelni Internetowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 września 2016

Załącznik Nr 2

  do Zarządzenia Nr 3/2010

Kierownika Miejskiej Biblioteki    
 w Pieniężnie z dnia 15 marca 2010 r.  

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI W PIENIĘŻNIE

 

1. Ze stanowisk komputerowych w czytelni internetowej mogą korzystać czytelnicy
   zarejestrowani w Bibliotece, posiadający aktualny dokument tożsamości lub legitymację
   szkolną.

2. Biblioteka nie pobiera opłat za udostępnianie Internetu.

3. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów
   potrzebnych do zdobywania wiedzy i samokształcenia.

4. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.

5. W przypadku, gdy są czytelnicy oczekujący na dostęp do komputera, użytkownik zajmujący stanowisko musi je zwolnić po 30 minutach.

6. Czytelnicy mogą dokonywać rezerwacji u dyżurnego bibliotekarza.

7. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni mogą korzystać wyłącznie z programów i baz
   zainstalowanych  na komputerze. Nie wolno korzystać z przyniesionych płyt, programów
   lub filmów.

8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni zostawiać żadnych własnych plików na
   dysku  twardym.

9. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów będących własnością Biblioteki.

10. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu odbywa się po
     uzgodnieniu z bibliotekarzem i za zwrotem kosztów nośnika i druku.

11. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.

12. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia
     sprzętu  komputerowego.

13. Bibliotekarz służy poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego i udziela pomocy przy wyszukiwaniu informacji.

14. Bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę użytkowników i w sytuacji, gdy użytkownik
     wykonuje czynności niepożądane, może natychmiast przerwać sesję.

15. Osoby niestosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania
     z czytelni internetowej.

16. Użytkownik ma prawo odwołania się do Kierownika Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-08
Data publikacji:2016-09-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Iwona Kaźmierczak
Liczba odwiedzin:1659